Televerans till Lövsta

Avlastning Teet packades i säckar på respektive plantage i Sri Lanka, staplades på pallar 20 och 20 och ställdes i en container som lyftes ombord på ett fartyg i Colombo. I England lastades den av och kördes med lastbil till Bury St. Edmunds utanför London. Där låg det i lager tills vi beställde våra säckar; de staplades på den här pallen, plastades in, och gick med "pendelbåten" från Immingham till Göteborg, där de hamnade i Scanlinks terminal över natten, och sedan i den här lastbilen som kom fram till Lövsta den 3 maj 2007
Tepall 250 kg te har kommit fram efter en resa på 14000 kilometer! I kartongen överst ligger vårt första gröna te - 10 kg. Det andra är 2 säckar Fannings, 1 säck BOP och 1 säck Pekoe.
Inne Efter en svettig timme är säckarna inburna i "tehuset" och tunnorna påfyllda - den här gången var det Fannings som var helt slut

Uppdaterad 2007-08-18

Till startsidan