Preston factory

Prestons fabrik, byggd 1925-26. På bergssluttningen i bakgrunden ser man rader av tebuskar med glesa skuggande träd. Arbetet i fabriken drevs som skiftarbete av en arbetsstyrka om ca 30 man.

Till startsidan

Uppdaterad 2007-04-17