Bungalow

Prestons bungalow på 1930-talet. På bergssluttningen i bakgrunden ser man rader av tebuskar med glesa skuggande träd.

Till startsidan